Online Kurs: Smart Cities

e-genius získal cenu Comenius!

V roce 2015 získala společnost pro pedagogiku a informace (SPI) v Berlíně cenu Comenius Seal a medaili Comenius za německé jazykové materiály na platformě e-genius. Tyto ceny patří mezi nejprestižnější ocenění v oboru vzdělávacích médií založených na informačních a komunikačních technologiích v Německu i v Evropě. Udělují se za didaktické multimediální pomůcky mimořádné pedagogické hodnoty z hlediska obsahu a prezentace.