Online Kurs: Smart Cities

V 6 jazycích!

Rakouští, Čeští, Italští, Litevští a Polští partneři projektu celoživotního vzdělávání TOCEB společně přizpůsobili studijní materiály do národních kontextů a přeložil je do svých jazyků. Hlavními tématy jsou „Izolační materiály, „Zásady zateplování při renovaci budov“, „Izolace a fasádní systémy“ a „Energeticky účinné budovy“. Tyto výukové a vzdělávací materiály jsou určeny pro učitele a studenty odborných škol.

Partneři tohoto projektu jsou: GrAT – Centrum pro vhodnou technologii (Rakousko), Ibis Acam vzdělávací s.r.o. (Rakousko), Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR (Česká republika), Centrum EDILE Andrea Palladio v provincii Vicenza (Itálie), Stavební vzdělávací centrum ve Vilniusu (Litva) a Polské sdružení zaměstnavatelů ve stavebním průmyslu (Polsko).

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací odpovídá výlučně autor. Publikace nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.