Online Kurs: Smart Cities

Přehled tématu

Klastr na téma "Přístup k energeticky účinnému stavění"

Téma tohoto klastru poskytuje dvě výukové jednotky: úvod k energeticky účinnému stavění a podrobnou prezentaci filozofie pasivního domu. Mezi témata patří integrální plánování, realizace obvodového pláště budovy, vytvoření vzduchotěsné vrstvy a plánování zamezení tvorby tepelných mostů.

Klastr na téma "Zásady zateplování při renovaci budov"

První výuková jednotka poskytuje základní znalosti o tom, proč jsou renovace stávajících budov důležité, a o tom, jak plánovat rekonstrukci správným způsobem.

Druhá výuková jednotka podrobně vysvětluje, jak modernizovat různé části obvodového pláště budovy (stěny, střechy, nejvyšší patro domu, stropy, sklepy, okna a dveře) a pojednává o různých izolačních materiálech a systémech, jejich výhodách a nevýhodách a správném způsobu, jak je jednotlivě používat.

Klastr na téma "Izolační materiály a fasádní zateplovací systémy"

První výuková jednotka zahrnuje technické vlastnosti izolačních materiálů, jako jsou součinitel prostupu tepla (hodnota U), třída odolnosti proti požáru, odolnost proti difúzi páry (µ) difúzní odpor a měrná tepelná kapacita-specifická schopnost akumulace tepla.

Druhá výuková jednotka pojednává o skupinách izolačních materiálů. Jsou detailně popsány suroviny pro výrobu, oblasti využití, instalace a praktické návody, zdravotní a bezpečnostní aspekty, zpětné použití likvidace.

Následující jednotky představují různé izolační systémy fasád. Jedná se o alternativní struktury pro vnější stěny (s příslušnými izolačními systémy); jedna jednotka vysvětluje, kdy má smysl použít izolaci na vnitřní straně a to, co je třeba v takových případech v praxi vzít v úvahu.