Online Kurs: Smart Cities

6 kalbos!

Bendradarbiaudami  Mokymosi visą gyvenimą programos projekte “TOCEB” partneriai iš Austrijos, Čekijos Respublikos, Italijos, Lenkijos ir Lietuvos  išvertė ir pritaikė nacionaliniam kontekstui mokymo(-si) medžiagą. Ją sudaro šios temos:  “Energiją taupantys pastatai”, “Izoliacinės medžiagos”, “Šiluminė renovacija” ir “Fasadų sistemos”. Ši mokymo(-si) medžiag yra skirta profesinių mokyklų mokiniams ir mokytojams.  

 

 

 

Projekto partneriai: GrAT – Taikomųjų technologijų centras, Ibis Acam Bildungs GmbH, Čekijos Respublikos statybų verslo asociacija,  Vicenza profesinio mokymo institucija Centro Edile Andrea Palladio,  VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras ir Lenkijos statybos pramonės darbdavių asociacija.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.