Online Kurs: Smart Cities

Temų apžvalga

Temų grupė “Energiją taupanti statyba”

Šioje temų grupėje pateikiami du mokymo skyriai: įvadas į energiją taupančią statybą ir detalus pasyviojo namo koncepcijos pristatymas.  Aprašomos temos, susijusios su projektavimu, statinio apvalkalo įrengimu, sandarinimu ir priemonių, būtinų šalčio tiltams išvengti, planavimu.

Temų grupė “Šiluminė pastatų renovacija”

Įvadiniame mokymo skyriuje pateikiamos pagrindinės žinios apie pastatų renovavimo svarbą ir teisingą renovacijos eigos planavimą.

Antrame mokymo skyriuje išsamiai aiškinama, kaip renovuoti atskiras pastato apvalkalo dalis (sienas, stogą, rūsio perdangą, viršutinio aukšto lubas, langus ir duris), aptariamos įvairios šiltinimo medžiagos ir sistemos, nagrinėjami jų privalumai ir trūkumai bei teisingas naudojimo būdas.

Temų grupė “Izoliacinės medžiagos ir fasadų šiltinimo sistemos”

Įvadiniame mokymo skyriuje apžvelgiamos svarbiausios izoliacinių medžiagų savybės, pavyzdžiui, šilumos perdavimo koeficientas (U vertė), degumas, garų difuzijos varžos faktorius (µ) ir specifinė šilumos talpa.

Antrasis mokymo skyrius skirtas išsamiai skirtingų izoliacinių medžiagų grupių apžvalgai: žaliavos ir apdirbimas, taikymo sritys, instaliavimas ir praktiniai patarimai, darbų saugos ir sveikatos aspektai bei tinkamas utilizavimas.

Tolimesniuose skyriuose pateikiama informacija apie izoliacines ir fasadų sistemas. Aprašomi alternatyvūs išorės sienų šiltinimo būdai (naudojant tinkamas izoliacines sistemas).  Atskiras skyrius yra skirtas paaiškinti, kada yra tikslinga įrengti šiltinimą iš vidaus ir į ką reikia atsižvelgti tokiais atvejais.