Online Kurs: Smart Cities

Omówienie tematu

Zbiór tematów “Energooszczędne budynki”

Ten zbiór tematów zawiera dwa główne rozdziały: wprowadzenie do tematu energooszczędnych budynków, oraz szczegółową prezentację budynków pasywnych. Tematy związane są z planowaniem, wprowadzeniem działań związanych z budową, tworzeniem szczelnych warstw budynku i unikaniem mostków cieplnych.  

Zbiór tematów “Renowacja cieplna budynków”

W powyższym zbiorze materiałów zawarta jest podstawowa wiedza na temat renowacji budynków, istoty i skuteczności tych działań wykonywanych we właściwy sposób.

W drugiej części opisano sposoby renowacji różnych części budynków (ścian, dachu, strychów, piwnic, okien i drzwi), oraz pokazano różne sposoby ocieplania. Przedstawiono także materiały izolacyjne, ich wady oraz zalety i sposoby ich użycia.

Zbiór tematów “Materiały izolacyjne i systemy izolacji fasad”

Powyższa treść odnosi się do materiałów izolacyjnych i ich właściwości takich jak: współczynnik przenikania ciepła (wartość U), reakcja na działanie ognia, współczynnik oporu dyfuzyjnego (µ) oraz zdolność magazynowania ciepła.

W drugiej części szkolenia opisano różne grupy materiałów izolacyjnych, surowce z jakich zostały wykonane, sposoby ich produkcji, jak też obszary zastosowania. Szkolenie zawiera praktyczne informacje na temat sposobów ich instalacji, aspektów zdrowotnych oraz utylizacji niewykorzystanych bądź zużytych materiałów.

Kolejne rozdziały prezentują różne rodzaje izolacji oraz systemy fasad. Opisane zostały alternatywne sposoby ociepleń ścian zewnętrznych (prezentacja odpowiednich systemów izolacji), jak też ścian wewnętrznych wraz z uzasadnieniem tych działań.