Skip navigation

Izoliacinės medžiagos

 

Izoliacinės medžiagos

Santrauka

Pirmoje šio skyriaus dalyje pateikiami skirtingų izoliacinių medžiagų savybių aprašymai, pagrindinių sąvokų paaiškinimai ir vertinimo metodai.

Antroje dalyje pristatomos svarbiausios izoliacinių medžiagų grupės: atskirai kiekvienai medžiagai pateikiamas žaliavos, gamybos proceso, panaudojimo galimybių, poveikio sveikatai ir utilizavimo būdų aprašymas.

Ypatingas dėmesys skiriamas praktinėms užduotims.

Šis mokymo skyrius yra sutrumpinta mokymo modulio dalis. Visą nesutrumpintą medžiagą galima atsisiųsti kaip PDF, Word ar Open Office dokumentą.

Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives License 4.0