Skip to main content

Thema cluster "Smart Cities & Communities"

De e-learning cursus "Omvormen van steden voor een betere kwaliteit van leven - bevorderen van samenwerking door Living Labs" is ontworpen voor mensen die verandering willen brengen in hun stad of buurt door samen te werken op specifieke stedelijke uitdagingen. We noemen deze mensen "change agents".

Steden zijn dynamische plaatsen die constant veranderen. Ze inspireren mensen om innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor de verschillende uitdagingen die zij in het dagelijks leven tegenkomen. Een betere samenwerking tussen de verschillende actoren in steden is van cruciaal belang voor het waarborgen van een leefbare ruimte voor de burgers en voor de verbetering van hun kwaliteit van leven.