Skip to main content

Wettelijke aspecten

De e-learning cursus "Steden omvormen voor een betere kwaliteit van leven - Het bevorderen van de samenwerking door middel van Living Labs" "wordt geleverd onder de volgende Creative Commons Licentie:

Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal (CC BY-NC-SA 4.0)

Je bent vrij om:

  • het werk te delen — te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat
  • het werk te bewerken — te remixen, te veranderen en afgeleide werken te maken De licentiegever kan deze toestemming niet intrekken zolang aan de licentievoorwaarden voldaan wordt. Onder de volgende voorwaarden:
  • Naamsvermelding — De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. Je mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met je werk of je gebruik van het werk.
  • NietCommercieel — Je mag het werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden.
  • GelijkDelen — Als je het werk hebt geremixt, veranderd, of op het werk hebt voortgebouwd, moet je het veranderde materiaal verspreiden onder dezelfde licentieals het originele werk.
  • Geen aanvullende restricties — Je mag geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningentoepassen die anderen er juridisch in beperken om iets te doen wat de licentie toestaat.

Toeschrijving aan e-genius als auteursrechthebbende moet op de volgende manier:

Teksten: auteurs van de leereenheid, jaar van uitgave, de titel van de leereenheid, Uitgever: e-genius - Initiatief offene Bildung, www.e-genius.at/nl

Illustraties: verwijzen naar de eigenaar van het auteursrecht, e-genius - www.e-genius.at/nl 

Disclaimer: Uitsluiting van aansprakelijkheid:

Alle inhoud van het e-genius platform wordt zorgvuldig gecontroleerd. Desondanks wordt geen garantie gegeven op juistheid, volledigheid, actualiteit en beschikbaarheid van de inhoud. De uitgever aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor schade en nadelige gevolgen die mogelijk voortvloeien uit gebruik of analyse van de inhoud. Beschikbaarstelling van de inhoud op e-genius is geen vervanging van deskundig advies en raadpleging daarvan geen basis voor een adviesrelatie. e-genius bevat snelkoppelingen naar websites van derden. De snelkoppelingen verwijzen naar standpunten en (ook andere) meningen, maar vertegenwoordigen geenszins instemming met de betreffende inhoud. De uitgever van e-genius aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor websites waarnaar de snelkoppelingen verwijzen. Dat geldt evenzeer voor de beschikbaarheid van die websites en de daar opvraagbare inhoud. Voor zover nu bekend bij de exploitant bevatten de doorgelinkte websites geen onwettige inhoud, zou dit desondanks het geval zijn of worden dan wordt conform naleving van wettelijke verplichtingen de doorverwijzing onmiddellijk verwijderd. Inhoud van derden wordt als zodanig aangeduid. Mocht u desondanks een schending van het auteursrecht vaststellen, vragen wij u dit aan ons te melden. Na kennisname van schendingen zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen of corrigeren.

Link naar het open source-platform: www.e-genius.at/nl

Privacy Statement for Google Analytics

 

This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google Analytics uses “cookies”, which are text files placed on your computer, to help the web-site analyze how users use the site. We process your data on the basis of our prevailing legitimate interest to cost-efficiently generate easy to use website access statistics (Arti-cle 6(1)(f) General Data Protection Regulation).

The information generated by the cookie about your use of the website (including your IP address and the URLs of the accessed pages) will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States. We do not store any of your personal data col-lected in connection with Google Analytics. This website uses an IP anonymization feature provided by Google Analytics.

Your IP address will therefore be truncated/anonymized by Google as soon as it receives it. On our behalf, Google will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing other services relating to website activity and internet usage to us. Google will not asso-ciate your IP address with any other data held by Google.

You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser. However, please note that if you do this, you may not be able to use the full functionali-ty of this website. Furthermore you can prevent Google’s collection and use of your data by downloading and installing the browser plug-in available under tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Further information concerning Google’s terms of use and privacy statement can be found at www.google.com/analytics/terms/gb.html or at www.google.at/intl/en_uk/policies/.