Skip to main content

Nastavne jedinice

e-genius je višejezična platforma sa otvorenim sadržajem, koju je objavilo i njome upravlja naučno društvo “e-genius – Otvorena obrazovna inicijativa za tehnologiju i prirodne nauke”. Materijali nastaju u saradnji sa stručnjacima iz predmetne materije i, u nekim slučajevima, sa nastavnicima, a prikazani su na didaktički koristan način.