Skip to main content

Najčešće postavljana pitanja

Sadržaj

Koji materijali za učenje su dostupni?

Imate neograničen pristup elektronskom kursu “Oblikovanje gradova radi boljeg kvaliteta života – podsticanje saradnje kroz žive laboratorije”; koji je dostupan na nemačkom, engleskom, italijanskom, holandskom, srpskom, mađarskom i grčkom jeziku. Kurs je podeljen na 7 nastavnih jedinica. Sve nastavne jedinice se mogu preuzeti kao skripte u različitim formatima: Word, Pdf ili Open Office dokument.

Kome su materijali namenjeni?

Elektronski kurs “Oblikovanje gradova radi boljeg kvaliteta života – podsticanje saradnje kroz žive laboratorije” je namenjen ljudima koji žele da unesu promene u svoj grad ili četvrt tako što će raditi zajedno na specifičnim urbanističkim izazovima. Kurs je namenjen profesionalcima koji rade u sektoru za gradsko planiranje, studentima, kao i laicima zainteresovanim za programe samoobrazovanja.

Kako da pronađem nastavne jedinice za određenu temu?

Svaka tema je obeležena bojama i sadrži broj nastavnih jedinica; počevši od početne stranice, nastavne jedinice se mogu naći ili preko pregleda teme ili direktno preko pregleda samih nastavnih jedinica. Za ovo se može koristiti pretraga (uključujući pretragu u dokumentima), kao i tag cloud.


Korišćenje materijala

Mogu li da učestvujem u kursu?

Da. Elektronski kurs “Oblikovanje gradova radi boljeg kvaliteta života – podsticanje saradnje kroz žive laboratorije” je namenjen svima koji su zainteresovani.

Kako da započnem kurs?

Ovo je otvoreni onlajn kurs, tako da možete početi u bilo kom trenutku.

Kako da koristim onlajn kurs?

Možete da vidite sva poglavlja; ali pošto pojedinačne nastavne jedinice čine celinu, trebalo bi ih obrađivati u skladu sa predloženim redosledom.

Mogu li da razgovaram sa tutorom?

e-genius vam ne obezbeđuje tutora.

Kako se materijali mogu integrisati u postojeću nastavu?

Materijali su pogodni za individualni onlajn rad i mogu se prilagoditi individualnom i grupnom radu u oflajn formatima: za potrebe radionica i seminara zajedničkog stvaranja.


Tehnički aspekti

Da li se materijali mogu integrisati u upravljački sistem za učenje?

Sva poglavlja / nastavne jedinice se mogu integrisati (nepromenjeni ili prilagođeni) u unutrašnji upravljački sistem za učenje.

Sve nastavne jedinice su dostupne kao skripte u različitim formatima: Word, Pdf ili Open Office dokument.


Pravni aspekti

Koji je ispravan način citiranja?

Pojedinačni delovi teksta mogu se navesti u skladu sa postojećim pravilima navođenja. Citat mora biti označen kao takav, a izvor mora biti naveden. Priznavanje autorstva platformi e-genius mora imati sledeći oblik:

“Autori nastavne jedinice, godina objavljivanja, naslov nastavne jedinice. izdavač: e-genius – Open Education Initiative, www.e-genius.at” Pojedinačne ilustracije se mogu koristiti (nepromenjene) pod uslovima licence. Izvor mora biti naveden na sledeći način: “Naziv vlasnika autorskih prava, www.e-genius.at“