Skip to main content

Právní upozornění

Výukové jednotky “Izolace a fasádní systémy”, “Izolační materiály”, “Tepelná renovace budov” a “Energetická účinnost (náročnost) budov (pasivní domy a domy s téměř nulovou spotřebou energie)” jsou poskytovány v souladu s následující Creative Commons licencí:

Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní .

Dílo smíte:

  • Sdílet— rozmnožovat a distribuovat materiál prostřednictvím jakéhokoli média v jakémkoli formátu

Poskytovatel licence nemůže odvolat tato oprávnění do té doby, dokud dodržujete licenční podmínky.

Za těchto podmínek:

  • Uveďte původ — Je Vaší povinností uvést autorství, poskytnout s dílem odkaz na licenci a vyznačit Vámi provedené změny. Toho můžete docílit jakýmkoli rozumným způsobem, nicméně nikdy ne způsobem naznačujícím, že by poskytovatel licence schvaloval nebo podporoval Vás nebo Váš způsob užití díla.
  • Neužívejte dílo komerčně — Je zakázáno užívat dílo pro komerční účely.
  • Nezasahujte do díla — Pokud dílo zpracujete, zpracujete s jinými díly, doplníte nebo jinak změníte, nesmíte toto upravené dílo dále šířit.

Žádná další omezení — Nesmíte použít právní omezení nebo účinné technické prostředky ochrany, které by omezovaly ostatní v možnostech poskytnutých touto licencí.

 

Uvedení zdroje e-genius jako vlastníka autorských práv musí mít následující podobu:

Texty: autor výukové jednotky, rok vydání, název výukové jednotky, vydavatel: Verein e-genius, www.e-genius.at

Ilustrace/obrázky: uvést vlastníka autorských práv, e-genius – www.e-genius.at

Vyloučení odpovědnosti:

Veškerý obsah na e-genius platformě byl pečlivě zkontrolován. Nicméně, nejsme schopni nabídnout žádnou záruku, pokud jde o správnost, úplnost, aktuálnost a dostupnost obsahu. Vydavatel nenese žádnou odpovědnost za škody či znevýhodnění, které mohou vzniknout z použití nebo využití obsahu. Poskytování obsahu e-genius není určeno k nahrazení získání odborného poradenství a možnost přístupu k obsahu nepředstavuje nabídku k vytvoření poradenského vztahu. e-genius obsahuje odkazy na externí webové stránky. Vložené odkazy jsou referencí na prohlášení a názory i jiných organizací, ale neznamená, že obsah těchto odkazů je schválen vydavatelem. Vydavatel e-genius nenese žádnou odpovědnost za externí webové stránky, které jsou na jejich stránkách zobrazeny pomocí odkazu. To platí jak pro jejich dostupnost a obsah, který je k dispozici na těchto stránkách. Subjekty jsou si vědomi, že odkazované stránky nesmí obsahovat žádný nezákonný obsah; pokud by se takový obsah objevil, bude okamžitě odstraněn v souvislosti se zákonnými povinnostmi elektronického odkazu. Obsah třetí strany je také tak označena. Pokud byste se přesto dozvěděli o porušení autorského práva, prosím, informujte nás o tom. Po obdržení oznámení o porušování zákona, okamžitě odstraníme nebo opravíme takový obsah.

Link na obsahově otevřenou platformu: www.e-genius.at/cz

Privacy Statement for Google Analytics

 

This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google Analytics uses “cookies”, which are text files placed on your computer, to help the web-site analyze how users use the site. We process your data on the basis of our prevailing legitimate interest to cost-efficiently generate easy to use website access statistics (Arti-cle 6(1)(f) General Data Protection Regulation).

The information generated by the cookie about your use of the website (including your IP address and the URLs of the accessed pages) will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States. We do not store any of your personal data col-lected in connection with Google Analytics. This website uses an IP anonymization feature provided by Google Analytics.

Your IP address will therefore be truncated/anonymized by Google as soon as it receives it. On our behalf, Google will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing other services relating to website activity and internet usage to us. Google will not asso-ciate your IP address with any other data held by Google.

You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser. However, please note that if you do this, you may not be able to use the full functionali-ty of this website. Furthermore you can prevent Google’s collection and use of your data by downloading and installing the browser plug-in available under tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Further information concerning Google’s terms of use and privacy statement can be found at www.google.com/analytics/terms/gb.html or at www.google.at/intl/en_uk/policies/.