Skip to main content

Prawa autorskie

Jednostka szkoleniowa “Izolacje i Systemy Fasadowe”, “Materiały izolacyjne”, „Renowacja cieplna budynków” i „Energooszczędne budynki (Budynki Pasywne oraz o Prawie Zerowym Zużyciu Energii)”  są objęte licencją - Creative Commons Licence:

Licencja Creative Commons
Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe License.

Wolno:

  • Dzielenie się — kopiuj i rozpowszechniaj utwór w dowolnym medium i formacie

Licencjodawca nie może odwołać udzielonych praw, o ile są przestrzegane warunki licencji.

Na następujących warunkach:

  • Uznanie autorstwa — Utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały dokonane w nim zmiany . Możesz to zrobić w dowolny, rozsądny sposób, o ile nie sugeruje to udzielania prze licencjodawcę poparcia dla Ciebie lub sposobu, w jaki wykorzystujesz ten utwór.
  • Użycie niekomercyjne — Nie należy wykorzystywać utworu do celów komercyjnych
  • Bez utworów zależnych — Remiksując, przetwarzając lub tworząc na podstawie utworu, nie wolno rozpowszechniać zmodyfikowanych treści.

Brak dodatkowych ograniczeń — Nie możesz korzystać ze środków prawnych lub technologicznych, które ograniczają innych w korzystaniu z utworu na warunkach określonych w licencji.

 

Prawa autorskie przydzielone s do platform e-genius:

Tekst: autorzy jednostek szkoleniowych, data publikacji, tytuł, wydawca: Verein e-genius, www.e-genius.at

Ilustracje: prawa autorskie, e-genius – www.e-genius.at

Wyłączenie odpowiedzialności:

Wszelkie treści zawarte na platformie e-genius zostały starannie sprawdzone. Jednakże wydawca nie może gwarantować poprawności, kompletności, aktualności i dostępności treści. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty powstałe w wyniku użytkowania lub wykorzystywania treści zamieszczonych na platformie. Udostępnienie treści na platformie e-genius nie zastępuje specjalistycznej porady, a dostępność treści nie stanowi żadnej wiążącej propozycji do podjęcia jakiejkolwiek konsultacji.
e-genius zawiera odsyłacze do innych stron internetowych. Umieszczenie odsyłaczy na platformie stanowi formę zaprezentowania (również innych) opinii; nie oznacza to, że wydawca zgadza się z treściami przedstawionymi na powiązanych stronach internetowych. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za strony internetowe, do których kierują odsyłacze. Dotyczy to zarówno ich dostępności, jak i treści zawartych na tych stronach. Według stanu wiedzy administratorów, powiązane strony internetowe nie zawierają treści niezgodnych z prawem; jeżeli administrator dowie się o takich treściach, odsyłacz zostanie usunięty zgodnie z obowiązującym prawem.

Treści pochodzące z powiązanych stron internetowych są odpowiednio oznaczone. Jeśli jednak dostrzegą Państwo jakiekolwiek naruszenie praw autorskich, prosimy o niezwłoczne skontaktowanie się z nami. W przypadku naruszenia praw autorskich, przedmiotowe treści zostaną natychmiast usunięte bądź skorygowane.

Link do platformy szkoleniowej: www.e-genius.at/pl

Privacy Statement for Google Analytics

 

This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google Analytics uses “cookies”, which are text files placed on your computer, to help the web-site analyze how users use the site. We process your data on the basis of our prevailing legitimate interest to cost-efficiently generate easy to use website access statistics (Arti-cle 6(1)(f) General Data Protection Regulation).

The information generated by the cookie about your use of the website (including your IP address and the URLs of the accessed pages) will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States. We do not store any of your personal data col-lected in connection with Google Analytics. This website uses an IP anonymization feature provided by Google Analytics.

Your IP address will therefore be truncated/anonymized by Google as soon as it receives it. On our behalf, Google will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing other services relating to website activity and internet usage to us. Google will not asso-ciate your IP address with any other data held by Google.

You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser. However, please note that if you do this, you may not be able to use the full functionali-ty of this website. Furthermore you can prevent Google’s collection and use of your data by downloading and installing the browser plug-in available under tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Further information concerning Google’s terms of use and privacy statement can be found at www.google.com/analytics/terms/gb.html or at www.google.at/intl/en_uk/policies/.