Skip to main content

Informacja o e-genius

e-genius jest wielojęzyczną platformą dotyczącą  “Budynków energetycznych”, opublikowaną i zarządzaną przez Center for Appropriate Technology (GrAT) – Politechnika Wiedeńska.

Materiały zostały wykonane przy wsparciu ekspertów i nauczycieli. Wszystkie zagadnienia zostały zaprezentowane w przystępny sposób.

Zawartość kursu oparta jest na wnioskach z programu badawczego “Budowanie Przyszłości” i „System Energetyczny Przyszłości”. Oba programy zostały sfinansowane przez Austriackie Ministerstwo Transportu, Innowacji i Technologii (bmvit) a publikacje zostały stworzone przez Dr. Burkhard Schulze Darup, eksperta z dziedziny budynków pasywnych i renowacji.

Materiały dostępne na e-genius.at/pl zostały wykonane przy współpracy z Polski Związek Pracodawców Budownictwa.