Skip to main content

Zbiór tematów “Energooszczędne budynki”

Ten zbiór tematów zawiera dwa główne rozdziały: wprowadzenie do tematu energooszczędnych budynków, oraz szczegółową prezentację budynków pasywnych. Tematy związane są z planowaniem, wprowadzeniem działań związanych z budową, tworzeniem szczelnych warstw budynku i unikaniem mostków cieplnych.  

Następujące jednostki szkoleniowe dostępne są w kolejnych zbiorach tematów: