Skip to main content

Zbiór tematów “Materiały izolacyjne i systemy izolacji fasad”

Powyższa treść odnosi się do materiałów izolacyjnych i ich właściwości takich jak: współczynnik przenikania ciepła (wartość U), reakcja na działanie ognia, współczynnik oporu dyfuzyjnego (µ) oraz zdolność magazynowania ciepła.

W drugiej części szkolenia opisano różne grupy materiałów izolacyjnych, surowce z jakich zostały wykonane, sposoby ich produkcji, jak też obszary zastosowania. Szkolenie zawiera praktyczne informacje na temat sposobów ich instalacji, aspektów zdrowotnych oraz utylizacji niewykorzystanych bądź zużytych materiałów.

Kolejne rozdziały prezentują różne rodzaje izolacji oraz systemy fasad. Opisane zostały alternatywne sposoby ociepleń ścian zewnętrznych (prezentacja odpowiednich systemów izolacji), jak też ścian wewnętrznych wraz z uzasadnieniem tych działań.

Następujące jednostki szkoleniowe dostępne są w kolejnych zbiorach tematów: