Skip to main content

e-genius

e-génius je vícejazyčná obsahově otevřená platforma o „Energeticky účinných stavbách“, vydávaná a spravovaná Centrem pro vhodnou technologii (GrAT) na Technické univerzitě ve Vídni.

Materiály se vytvářejí ve spolupráci s odborníky a učiteli v dané oblasti a jsou prezentovány didakticky vstřícně.

Obsah je založen na poznatcích z výzkumných programů „Building of the Future“ a „Energy Systems of the Future“, podporovaných rakouským spolkovým ministerstvem dopravy, inovací a technologii (BMVIT), a na obsahu publikace Dr. Burkharda Schulze Darup. Dr. Schulze Darup je odborník na pasivní domy a renovace.

Tyto materiály jsou k dispozici na e-genius.at/cz a byly vytvořeny ve spolupráci s Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR.