Skip to main content

Časté otázky

Obsah

Jaké druhy učebních a studijních materiálů jsou k dispozici?

Máte neomezený přístup k těmto didakticky zpracovaným multimediálním výukovým materiálům:

9 výukových jednotek rozdělených do 30 kapitol.

Tyto výukové jednotky jsou k dispozici v němčině, angličtině, italštině, litevštině, polštině a češtině.

Jako součást přípravy na zkoušku má každá výuková jednotka oddíl „Krok za krokem“ (celkem s 200 cvičeními, které obsahují správnou odpověď). Tuto jednotku lze studovat on-line nebo si ji stáhnout.

Pro nekomerční účely lze také využít ilustrace z veřejné domény – zásobníku na www.e-genius.at/bilderpool.

Pro koho jsou tyto materiály vhodné?

Obsah je zaměřen primárně pro školy, ale lze jej využít také v oblasti vzdělávání dospělých nebo pro laiky, kteří mají zájem o další vzdělávání samostudiem.

Jak najít výukovou jednotku na určité téma?

Každé téma je barevně odlišeno a obsahuje řadu výukových jednotek. Z domovské stránky lze hledat pomocí přehledu témat nebo přímo přes přehled učebních jednotek. Lze využít vyhledávací zařízení (včetně vyhledávání v dokumentech), a podobně i tag cloud.


Používání materiálů

Pro jaké typy škol jsou tyto materiály určeny?

Tyto materiály jsou určeny především pro učitele a studenty odborných škol. Lze je však stejně dobře využívat na vysokých školách. Jednotlivé výukové jednotky jsou vhodné pro první ročníky vysokých škol a také pro přípravu na přijímací zkoušky.

Jaký je rozdíl mezi tématem, výukovou jednotkou a modulem?

Téma (např. „Energeticky účinná budova“) obsahuje různé výukové jednotky. Výuková jednotka (např. „Pasivní dům“) je samostatná jednotka složená z kapitol (např. „Jak plánovat vzduchotěsnost?“)

Jak materiály začlenit do probíhající výuky?

Materiály jsou vhodné pro prohloubení počátečního vzdělávání, pro práci ve skupinách nebo jako základ pro prezentace.

Výukové jednotky a moduly jsou z velké části použitelné samostatně (podle potřeby), lze použít jednotlivé úseky nebo lze zpracovávat komplexnější témata pomocí jednoho nebo více modulů.


Technické aspekty

Je možné tyto materiály začlenit do systému řízení výuky?

Všechny výukové jednotky lze začlenit (beze změny nebo upravené) do systému řízení výuky.

Všechny výukové jednotky jsou k dispozici jako skripta v různých formátech: jako Word, PDF nebo dokument Open Office.

Jak začlenit výukové jednotky do stávajícího systému výuky na školách?

Všechny výukové jednotky lze stáhnout jako HTML, SCORM nebo eXe soubor.

Výuková jednotka jako HTML soubor:

Tyto soubory lze účely výuky upravovat. K tomu účelu je nejprve nutné rozbalit složku ZIP, následně soubor otevřít v HTML editoru (např. Dreamweaver) a podle potřeby upravovat.

Výuková jednotka jako SCORM 1.2 balíček:

Výuková jednotka je k dispozici ke stažení jako balíček SCORM 1.2 ve složce ZIP. Balíček lze stáhnout a začlenit do systému řízení výuky (např. Moodle). V tomto případě se složka ZIP importuje přímo do příslušného systému řízení výuky.

Výuková jednotka jako eXe soubor:

Výuková jednotka je k dispozici ke stažení jako soubor eXe v ZIP složce. V tomto formátu lze celou výukovou jednotku upravovat. K tomu jsou nutné tyto kroky:

  1. Stáhněte si aplikaci OpenSource.exe na exelearning.net/downloads/.
  2. Pro instalaci aplikace eXe na PC:
  3. Stáhněte si soubor eXe a rozbalte jej na PC.
  4. Otevřete soubor eXe pomocí aplikace eXe.

Více informací lze získat na:

exelearning.org

nebo

wikieducator.org/ExeLearning.org


Právní aspekty

Jak správně citovat?

Jednotlivé části textu mohou být citovány pouze v souladu se platnými pravidly pro citování. Citace je třeba vždy vyznačit a musí být u nich uveden zdroj.

Uvedení e-genius jako autora musí mít následující podobu:

„Autoři výukové jednotky, rok vydání, název výukové jednotky. Vydavatel: Verein e-genius, www.e-genius.at

Jednotlivé obrázky lze použít (beze změny) v souladu s podmínkami licence. Zdroj musí být označen takto:

„Vlastník autorských práv, www.e-genius.at