Skip to main content

Temų grupė “Izoliacinės medžiagos ir fasadų šiltinimo sistemos”

Įvadiniame mokymo skyriuje apžvelgiamos svarbiausios izoliacinių medžiagų savybės, pavyzdžiui, šilumos perdavimo koeficientas (U vertė), degumas, garų difuzijos varžos faktorius (µ) ir specifinė šilumos talpa.

Antrasis mokymo skyrius skirtas išsamiai skirtingų izoliacinių medžiagų grupių apžvalgai: žaliavos ir apdirbimas, taikymo sritys, instaliavimas ir praktiniai patarimai, darbų saugos ir sveikatos aspektai bei tinkamas utilizavimas.

Tolimesniuose skyriuose pateikiama informacija apie izoliacines ir fasadų sistemas. Aprašomi alternatyvūs išorės sienų šiltinimo būdai (naudojant tinkamas izoliacines sistemas). Atskiras skyrius yra skirtas paaiškinti, kada yra tikslinga įrengti šiltinimą iš vidaus ir į ką reikia atsižvelgti tokiais atvejais.

Šioje temų grupėje rasite šiuos mokymosi skyrius: