Skip to main content
Learning unitsIzoliacinės medžiagos – Pagrindai Quelle: GrAT

Santrauka

Šiame skyriuje pateikiami skirtingų izoliacinių medžiagų savybių aprašymai, pagrindinių sąvokų paaiškinimai ir vertinimo metodai. 

Tikslai

Išmokę šį modulį mokiniai gebės …

  • Išvardinti svarbiausias izoliacinių medžiagų fizines savybes
  • Paaiškinti svarbiausias sąvokas bei įvardinti susijusius vienetus 
  • Paaiškinti skirtingas izoliacinių medžiagų savybes
  • Paaiškinti U vertės svarbą ir papildomas izoliacinių medžiagų savybes, atsižvelgiant į sienų struktūrą
  • Išvardinti svarbiausius utilizavimo, darbų saugos ir izoliacinių medžiagų naudojimo aspektus

Mokymosi sritis

Atsisiuntimai