Skip to main content
Learning unitsMedinės išorės fasado sistemos Foto © CC BY-NC-SA 4.0 Quelle: GrAT

Santrauka

Šiame skyriuje sužinosite apie medines išorės sienų konstrukcijas bei skirtingus jų šiltinimo būdus. Susipažinsite su skirtingais konstrukcijų tipais ir jų taikymo sritimis, rasite naudingų praktinių patarimų apie tinkamų šiltinimo medžiagų pasirinkimą, įrengimą bei pastatų fiziką. Aprašomi projektavimo kriterijai ir egzistuojantys šiltinimo standartai. Daug dėmesio skiriama kokybės užtikrinimui, didinant sandarumą ir mažinant šilumos tiltų susidarymo galimybę.

Tikslai

Išmokę šį modulį mokiniai gebės …

  • išvardyti skirtingų išorinių sienų izoliacijos sistemų sudedamąsias dalis;
  • lyginti skirtingas išorinių sienų izoliacijos sistemas;
  • sudėtingoms izoliacinėms sistemoms taikyti įvairius sprendimus;
  • apibūdinti skirtingų išorinių sienų konstrukcijų įrengimą;
  • vertinti sienų izoliacijos sistemas analizuodami jų privalumus ir trūkumus.

Mokymosi sritis

Atsisiuntimai