Skip to main content
Learning unitsIzoliacinės medžiagos – Gaminių grupės Foto © CC BY-SA 3.0 Quelle: Florian Gerlach (Nawaro) - Own work

Santrauka

Šiame skyriuje pristatomos svarbiausios izoliacinių medžiagų grupės: atskirai kiekvienai medžiagai pateikiamas žaliavos, gamybos proceso, panaudojimo galimybių, poveikio sveikatai ir utilizavimo būdų aprašymas. Ypatingas dėmesys skiriamas praktinėms užduotims.

Tikslai

Išmokę šį modulį mokiniai gebės …

  • Išvardinti plačiausiai naudojamų izoliacinių medžiagų grupes
  • Išvardinti atskirų izoliacinių medžiagų taikymo sritis
  • Parinkti tinkamas izoliacines medžiagas skirtingoms vietoms šiltinti (sienoms, stogui ir pan.)
  • Paaiškinti svarbiausias izoliacinių medžiagų naudojimo taisykles

Mokymosi sritis

Atsisiuntimai