Skip to main content
Learning unitsPastatų šiluminė renovacija – Bendrosios žinios Quelle: Burkhard Schulze Darup

Santrauka

Šis skyrius yra įvadas į temą “Pastatų šiluminė renovacija“. Aprašomos tokios renovacijos priežastys bei tinkamiausias laikas jai atlikti. Nurodoma, kokius energinio naudingumo standartus galima pasiekti, taikant skirtingas renovacijos priemones. Taip pat aptariami išlaidų efektyvumo ir kokybės kontrolės aspektai.

Tikslai

Išmokę šį modulį mokiniai gebės …

  • išvardyti šiluminės renovacijos privalumus;
  • paaiškinti tinkamiausią laiką renovacijai;
  • paaiškinti kokybės užtikrinimo procedūras.

Mokymosi sritis

Atsisiuntimai