Skip to main content
Learning unitsZáklady tepelné renovace budov Quelle: Burkhard Schulze Darup

Shrnutí

Tato učební jednotka představuje úvod do tématu tepelné renovace budov. Vysvětluje, co vlastně tepelná renovace znamená, kdy se může provádět, jaké výhody poskytuje a kdy je vhodné renovaci provádět. Popisuje se, které energetické normy lze splnit pomocí které konkrétní renovace. Dalšími významnými tématy jsou hospodárnost a kontrola kvality.

Cíle

Po dokončení tohoto modulu jsou studenti schopni…

  • uvést přehled výhod tepelných renovací
  • vysvětlit, který časový okamžik je pro provedení renovace nejvhodnější
  • vysvětlit kvalitu a význam kontroly pracovních postupů