Skip to main content
Learning unitsRenowacja cieplna budynków – Podstawowe informacje Quelle: Burkhard Schulze Darup

Streszcznie

Ten moduł szkoleniowy dostarcza informacji na temat: “Renowacji cieplnej budynków”.  W niniejszym module wymieniono powody prowadzonej renowacji oraz właściwy czas jej wykonania.  Opisano jakie standardy energetyczne zostaną osiągnięte dzięki w/w renowacji. Jakość oraz zrównoważony budżet zostały wzięte pod uwagę przy planowaniu renowacji budynku.

Cele

Ukończywszy ten moduł uczeń będzie umiał …

  • wymienić zalety renowacji termicznej
  • określić najlepszy czas na przeprowadzenie modernizacji
  • zaprezentować metody kontroli jakości przeprowadzonych prac