Skip to main content
Learning unitsDom Pasywny Foto © CC BY-NC-SA 4.0 Quelle: Michael Paula

Streszcznie

Celem tworzenia budynków pasywnych jest dostarczenie maksymalnej wygody wynikającej z ich użytkowania przy jednoczesnym zminimalizowaniu poboru energii potrzebnej do ich funkcjonowania. Główne kryteria dotyczące planowania budowy domów pasywnych odnoszą się do poprawy geometrii budynku i jego umiejscowienia, poprawy szczelności powłoki zewnętrznej budynku w celu zapobiegania utraty energii, jak też zainstalowaniu wysokiej jakości ram okiennych i szyb. Podczas wznoszenia tego rodzaju budynków niezbędne jest zapewnienie wysokiej jakości prac oraz doboru materiałów np. wyeliminowanie wszelkich nieszczelności oraz występowania mostków termicznych. System wentylacji z możliwością odzyskiwania ciepła w znacznym stopniu zmniejsza utratę ciepła w okresie zimowym, a dodatkowe ogrzewanie uzyskiwane jest przy nakładzie niewielkich kosztów. Powyższy moduł szkoleniowy opisuje jaka zależność występuje pomiędzy wymienionymi czynnikami oraz, w jaki sposób rozpoznać, czy budynek jest budynkiem pasywnym.

Cele

Ukończywszy ten moduł uczeń będzie umiał …

  • Wymienić główne cechy domów pasywnych.
  • Opisać sposoby na zmaksymalizowanie poboru energii słonecznej.
  • Wytłumaczyć znaczenie np. doboru miejsca budowy domu, zaciemnienia, rodzaju okien, ilości i orientacji otworów okiennych etc. na funkcjonowanie i jakość domów pasywnych.
  • Wytłumaczyć znaczenie stosunku powierzchni do objętości pod kątem budowy.
  • Nazwać rodzaje mostków termicznych/cieplnych.
  • Wytłumaczyć dlaczego mostki termiczne niekorzystnie wpływają na strukturę
    i funkcjonowanie budynku.
  • Uzasadnić konieczność zabezpieczenia powłoki budynku przed nieszczelnościami.
  • Uzasadnić konieczność instalacji kontrolowanego system wentylacji.