Skip to main content

Tematický okruh „Energeticky efektivní stavby“

V tomto tematickém okruhu jsou tedy k dispozici tyto učební celky:

Tento tematický okruh se skládá ze dvou učebních celků. Je to jednak úvod do problematiky energeticky účinných staveb, a jednak podrobné vymezení pojmu pasivního domu. Probereme zde mimo jiné celkové plánování, provedení obvodového pláště budovy, vytvoření vzduchotěsné vrstvy a také projektové postupy pro zamezení tvorby tepelných mostů.