Skip to main content
Learning unitsMateriały izolacyjne – Podstawy Quelle: GrAT

Streszcznie

W tym module szkoleniowym  zostały szczegółowo opisane właściwości różnych materiałów izolacyjnych oraz metody oceny ich jakości i doboru.

Cele

Ukończywszy ten moduł uczeń będzie umiał …

  • Wymienić najważniejsze właściwości fizyczne materiałów izolacyjnych
  • Wyjaśnić najważniejsze kwestie dotyczące zastosowania materiałów izolacyjnych
  • Opisać różne właściwości materiałów izolacyjnych
  • Uzasadnić dlaczego wartość U jest tak ważna, z punktu widzenia struktury ścian
  • Wymienić najważniejsze aspekty BHP dotyczące pracy z materiałami izolacyjnymi oraz sposoby utylizacji zużytych materiałów