Skip to main content

Prohlášení o odmítnutí záruk

Vydavatel

e-genius – Plattform zur Förderung und Entwicklung offener Bildungsmaterialien im technisch-naturwissenschaftlichen Bereich

Postfach 16
1082 Vídeň
Rakousko

T./F.: +43 1 406 33 89
E-Mail: info@e-genius.at  

www.e-genius.at

Vedoucí projektu:

Dr. Katharina Zwiauer
E-Mail: katharina.zwiauer@e-genius.at

Design webových stránek a vizuální identita: Wolfgang Homola, www.homola.at
Technické provedení webových stránek: websafari GmbH & Co KG, www.websafari.co

Vyloučení odpovědnosti

Veškerý obsah na platformě e-genius byl pečlivě prověřen. Navzdory tomu však nemůžeme poskytnout záruku za správnost, úplnost, aktuálnost a dostupnost tohoto obsahu. Vydavatel neručí žádným způsobem za škody a újmy, jež by popřípadě mohly vyvstat při použití či zužitkování tohoto obsahu. Zpřístupnění obsahu na platformě e-genius nenahrazuje odborné poradenství. Možnost zobrazení obsahu nepředstavuje nabídku na uzavření smluvního vztahu o poradenské činnosti.

Platforma e-genius obsahuje odkazy na webové stránky třetích stran. Uvedením odkazů odkazujeme na prezentace a (rovněž jiná) vyjádření, neznamená však náš souhlas s obsahem tam uvedeným. Vydavatel platformy e-genius nepřejímá žádný druh odpovědnosti za webové stránky, na něž odkaz směřuje. To platí jak pro jejich dostupnost, tak i pro na nich zpřístupněný obsah. Podle informací, jež mají provozovatelé/provozovatelky k dispozici, neobsahují webové stránky, na něž je odkazováno, žádný protiprávní obsah, vyjde-li takový obsah popřípadě najevo, bude, v souladu s povinnostmi stanovenými právními předpisy, příslušný elektronický odkaz neprodleně odstraněn.

Obsah třetích stran je jako takový odpovídajícím způsobem označen. Pokud byste však i přesto zaznamenali zásah do autorských práv, prosíme Vás, abyste nás na něj upozornili. V případě zjištění, že došlo k porušení práv, příslušný obsah obratem odstraníme, resp. upravíme.

Google Analytics

This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”). Google Analytics uses “cookies”, which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website (including your IP address) will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States. In case of activation of the IP anonymization, Google will truncate/anonymize the last octet of the IP address for Member States of the European Union as well as for other parties to the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases, the full IP address is sent to and shortened by Google servers in the USA. On behalf of the website provider Google will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing other services relating to website activity and internet usage to the website provider. Google will not associate your IP address with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser. However, please note that if you do this, you may not be able to use the full functionality of this website. Furthermore you can prevent Google’s collection and use of data (cookies and IP address) by downloading and installing a browser plug-in.

Licencí

Výukové jednotky “Izolace a fasádní systémy”, “Izolační materiály”, “Tepelná renovace budov” a “Energetická účinnost (náročnost) budov (pasivní domy a domy s téměř nulovou spotřebou energie)” jsou poskytovány v souladu s následující Creative Commons licencí:

Learning units_e-genius_2015, jehož autorem je GrAT - Center for Appropriate Technology, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní .

Dílo smíte:

  • Sdílet — rozmnožovat a distribuovat materiál prostřednictvím jakéhokoli média v jakémkoli formátu

Poskytovatel licence nemůže odvolat tato oprávnění do té doby, dokud dodržujete licenční podmínky.

Za těchto podmínek:

  • Uveďte původ — Je Vaší povinností uvést autorství, poskytnout s dílem odkaz na licenci a vyznačit Vámi provedené změny. Toho můžete docílit jakýmkoli rozumným způsobem, nicméně nikdy ne způsobem naznačujícím, že by poskytovatel licence schvaloval nebo podporoval Vás nebo Váš způsob užití díla.
  • Neužívejte dílo komerčně — Je zakázáno užívat dílo pro komerční účely.
  • Nezasahujte do díla — Pokud dílo zpracujete, zpracujete s jinými díly, doplníte nebo jinak změníte, nesmíte toto upravené dílo dále šířit.

Žádná další omezení — Nesmíte použít právní omezení nebo účinné technické prostředky ochrany, které by omezovaly ostatní v možnostech poskytnutých touto licencí.