Skip to main content

Tematický okruh "Zateplování při renovaci budov"

První učební celek podává základní poznatky o tom, proč je důležitá rekonstrukce stávajících staveb a jak se plánují správná sanační opatření.

Ve druhém učebním celku je podrobně vysvětlena sanace jednotlivých částí obvodového pláště budovy (stěna, střecha, nejvyšší patro domu, stropy, sklepy, okna a dveře). Pojednává se zde také o různých izolačních materiálech a systémech, o jejich výhodách a nevýhodách a o jejich použití ve stavební praxi.

V tomto tematickém okruhu jsou tedy k dispozici tyto učební celky: