Skip to main content
Learning unitsZděné konstrukce obvodových stěn Quelle: Michael Paula

Shrnutí

V tomto výukovém materiálu představujeme různé možnosti vnějších izolací na různých typech stěn. Uvádíme různé typy konstrukcí a oblasti jejich použití. Materiál obsahuje také praktických rady pro výběr vhodných izolačních materiálů, pro jejich instalaci a stavebně-fyzikální hlediska. Jsou zde popsána kritéria pro projektování a normy pro tepelnou izolaci. Důležité je pojednání o zárukách kvality v oblasti vzduchotěsnosti a minimalizace tepelných mostů.

Cíle

Po dokončení tohoto modulu jsou studenti schopni…

  • sestavit přehled konstrukčních prvků pro různé typy vnějších izolačních systémů
  • vzájemně porovnat různé izolační systémy vnějšího zdiva
  • navrhnout způsob řešení izolací v problematických místech konstrukce při užití jednotlivých izolačních systémů
  • popsat rozdílná konstrukční řešení vnějších nosných stěn
  • posoudit a srovnat výhody a nevýhody různých způsobů tepelné izolace stěn