Skip to main content
Learning unitsSystémy fasád vnějších obvodových stěn Foto © CC BY-NC-SA 4.0 Quelle: GrAT

Shrnutí

V tomto výukovém materiálu nejprve ukážeme možnosti konstrukce odvodových stěn ze dřeva a vnější izolace v kombinaci s různými konstrukcemi stěn. V praktických pokynech pro výběr vhodných izolačních materiálů uvádíme různé typy konstrukcí a oblasti jejich použití z hlediska instalace a fyziky budov. Jsou popsána kritéria pro plánování a platné normy pro tepelnou izolaci. Důležité je pojednání o zárukách kvality v oblasti vzduchotěsnosti a o minimalizaci tepelných mostů.

Cíle

Po dokončení tohoto modulu jsou studenti schopni…

  • vyjmenovat součásti různých izolačních systémů stěn pro izolaci obvodových stěn
  • vzájemně porovnat různé izolační systémy obvodových stěn
  • navrhnout způsob řešení izolace v problematických místech
  • popsat rozdílná konstrukční řešení obvodových stěn
  • posoudit výhody a nevýhody různých způsobů tepelné izolace stěn