Skip to main content
Learning unitsSkirtingų pastato dalių renovacija Quelle: Burkhard Schulze Darup

Santrauka

Šiuose skyriuose aprašoma, kaip skirtingos pastato sudedamosios dalys gali būti iš tiesų efektyviai renovuotos, priklausomai nuo pastato esamos būklės. Parodomos statybos detalės ir išskiriamos potencialios problemos (pvz., šalčio tiltai). Taip pat aptariama, kas yra svarbiausia renkantis medžiagas.

Tikslai

Išmokę šį modulį mokiniai gebės …

  • išvardyti ir paaiškinti šiluminės renovacijos priemones;
  • apibrėžti šalčio tiltus;
  • paaiškinti šalčio tiltų prevencijos priemones;
  • išvardyti ir paaiškinti šiltinimo variantus atskiroms pastato sudedamosioms dalims;
  • parinkti medžiagas atskiroms pastato sudedamosioms dalims.

Mokymosi sritis

Atsisiuntimai