Skip to main content
Learning unitsRekonstrukce různých stavebních prvků Quelle: Burkhard Schulze Darup

Shrnutí

V následující části je popsáno, jak mohou být efektivně renovovány různé části stavby, v závislosti na jejím technickém stavu. Uvádíme konstrukční detaily se zvýrazněním potenciálních problémů - tj. tepelných mostů. Kromě toho i to, o čem se diskutuje při výběru materiálu.

Cíle

Po dokončení tohoto modulu jsou studenti schopni…

  • sestavit přehled a popsat opatření tepelné renovace
  • definovat tepelné mosty
  • vysvětlit opatření zamezující vzniku tepelných mostů
  • pojmenovat a vysvětlit možnosti izolace pro jednotlivé části konstrukce/komponenty budovy
  • vybrat/navrhnout materiály pro individuální izolace jednotlivých částí/komponent budov