Skip to main content
Learning unitsRenowacja różnego rodzaju elementów Quelle: Burkhard Schulze Darup

Streszcznie

W następujących sekcjach zostały opisaneefektywne sposoby remontu różnych elementów budynku, w zależności od jego stanu. Poniżej zostały zaprezentowane szczegóły budowy wraz z potencjalnymi problemami (np. mostki termiczne). Dodatkowo, zostały omówione kluczowe czynniki w przypadku doboru materiałów.

Cele

Ukończywszy ten moduł uczeń będzie umiał …

  • wymienić i opisać środki potrzebne do przeprowadzenia modernizacji termicznej
  • zdefiniować zjawiska - mostek cieplny
  • przedstawić sposoby rozwiązywania problemu dotyczącego występowania mostków cieplnych
  • nazwać i objaśnić alternatywy dla zapewnienia izolacji poszczególnych elementów budynku
  • wybrać materiał izolacyjny dla poszczególnych elementów budynku