Skip to main content
Learning unitsDruhy izolačních materiálů Foto © CC BY-SA 3.0 Quelle: Florian Gerlach (Nawaro) - Own work

Shrnutí

Tento výukový materiál představuje nejdůležitější druhy izolačních materiálů. U každého materiálu najdete informace o surovinách, výrobě, oblasti použití, zdravotních aspektech a likvidaci. Zvláštní pozornost se věnuje zpracování a také praktickým radám.

Cíle

Po dokončení tohoto modulu jsou studenti schopni…

  • vyjmenovat nejdůležitější druhy izolačních materiálů
  • určit oblast využití každého druhu izolačního materiálu
  • zvolit vhodný izolační materiál pro různé části stavby (zeď, střecha apod.)
  • vysvětlit nejdůležitější pravidla pro zpracování izolačních materiálů