Skip navigation

01_Tikslai

Progress

01 02 03 04 05 06 07

Fasadų sistemos

Tikslai

 • Baigę šį modulį mokiniai gebės:
 • išvardyti skirtingų išorinių sienų izoliacijos sistemų sudedamąsias dalis ;
 • lyginti skirtingas išorinių sienų izoliacijos sistemas;
 • sudėtingoms izoliacinėms sistemoms taikyti įvairius sprendimus;
 • apibūdinti skirtingų išorinių sienų konstrukcijų įrengimą;
 • vertinti sienų izoliacijos sistemas analizuodami jų privalumus ir trūkumus.
 • išvardyti vidaus izoliacijos taikymo sritis;
 • palyginti skirtingas vidaus izoliacijos sistemas;
 • įvardyti vidaus izoliacijos problemines vietas;
 • taikyti kokybinius kriterijus izoliacinėms sistemoms;
 • įvertinti atskiras sienų izoliacines sistemas, atsižvelgdami į jų trūkumus ir privalumus.

Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives License 4.0