Skip navigation

Kokybės užtikrinimas projektavimo etape

Progress

01 02 03 04 05 06 07

Kokybės užtikrinimas projektavimo etape

Energetiškai efektyvūs pastatai turi būti projektuojami visų susijusių profesijų atstovų komandos.

Pavyzdžiui, parenkant izoliacijos sistemą, būtina atsižvelgti į potencialių naudotojų norus ir poreikius, laikytis konstrukcinių reikalavimų ir juos įgyvendinti tinkamais architektūriniais sprendimais. Be to, reikia atsižvelgti į daugybę svarbių techninių ir teisinių aspektų, tarkime, garso izoliacijos, priešgaisrinės saugos, taip pat labai svarbūs ir energetiniai reikalavimai.

Pastatas bus tinkamas naudoti ateityje tik tuomet, jeigu šilumos izoliacija jame įrengta kokybiškai. Su tokia šilumos izoliacija susijusi ne vien U vertė, kuri šiuo metu nerekomenduojama didesnė nei 0,15 W/m2K, bet ir sandarumas bei šalčio tiltų poveikio mažinimas arba šalinimas – visa tai reiktų numatyti pradiniuose projektavimo etapuose. Kuo paprastesnis dizainas ir kuo paprastesnė konstrukcija, kuo mažiau persipina skirtingos sritys (architektūra, statyba, energetika ir pan.), tuo pastato statyba ekonomiškesnė.

Siekiamas tikslas turėtų būti paprastos sistemos, kurias nesunkiai galėtų įrengti profesionalūs darbininkai ir kurioms kuo mažiau reiktų priežiūros naudingo tarnavimo laikotarpiu.

Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives License 4.0