Skip navigation

Kokybės užtikrinimas statybos metu

Progress

01 02 03 04 05 06 07

Kokybės užtikrinimas statybos metu

Kuo ankstesniame statybos etape svarbu smulkmeniškai viską išsiaiškinti ir sutarti dėl menkiausių detalių, ypač kai persipina skirtingos sritys. Jei rangovo tikslai ir užduotys išsiaiškinami iš pat pradžių, tuomet bus išvengta nesusipratimų statybos etape.

Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives License 4.0