Skip navigation

Išorinės nelaikančiosios atitvaros apsauga nuo nepalankių aplinkos sąlygų

Progress

01 02 03 04 05 06 07

Išorinės nelaikančiosios atitvaros apsauga nuo nepalankių aplinkos sąlygų

Fasado paviršių galima parinkti. Asortimentas platus – nuo medžio pagrindo plakiruotės iki skirtingų paviršių mineralinių plokščių, nuo natūralaus ar dirbtinio akmens plokščių iki metalo ar stiklo paviršiaus. Jei perteklinės energijos pastate įrengiami fotovoltiniai paviršiai, jie taip projektuojami išorės nelaikančiosios atitvaros principu.

	Berėmės sienos su išorine nelaikančiąja atitvara schema. Svarbu parinkti tinkamą tvirtinimo sistemą, kuri minimizuotų šalčio tiltų poveikį (šaltinis: Schulze Darup, adaptuota)

Berėmės sienos su išorine nelaikančiąja atitvara schema. Svarbu parinkti tinkamą tvirtinimo sistemą, kuri minimizuotų šalčio tiltų poveikį (šaltinis: Schulze Darup, adaptuota)

Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives License 4.0