Skip navigation

Užduotis ...

Progress

01 02 03 04 05 06 07

Užduotis

Kaip patikrinama, ar pasiekta ACH50 vertė?

Pasirinkite atsakymą

Question

Kur įrengiamas sandarusis sluoksnis išorinėse medinėse konstrukcijose?

Answers

Apkrovą laikančios sistemos viduje.

Apkrovą laikančios sistemos išorėje.

Feedback

Pasirinkite atsakymą

Question

Kaip suformuojamas sandarusis sluoksnis berėmėse išorinėse sienose?

Answers

Įrengiamas kaip izoliacinis sluoksnis.

Įrengiamas kaip išorės tinko sluoksnis.

Įrengiamas kaip vidaus tinko sluoksnis.

Feedback

Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives License 4.0