Skip navigation

Inžinerinių sistemų sluoksnis medinėse karkasinėse-rėminėse konstrukcijose

Progress

01 02 03 04 05 06 07

Inžinerinių sistemų sluoksnis medinėse karkasinėse-rėminėse konstrukcijose

Pravartu išorėje palikti 3–5 cm storio sluoksnį inžinerinėms sistemoms. Palikus laisvos vietos, įrengiant inžinerines sistemas nepažeidžiamas sandarus sluoksnis, kuris paprastai dengia konstrukcijas, kurioms tenka pagrindinės apkrovos. Inžinerinių sistemų sluoksnis gali būti paruošiamas ir patikrinamas prieš prasidedant inžinerinių sistemų įrengimo darbams. Inžinerinių sistemų sluoksnio izoliacija vyksta sandaraus sluoksnio viduje.

Kas yra sandarusis sluoksnis?

Sandarusis sluoksnis yra nenutrūkstantis sluoksnis statinyje, įrengtas vidinėje išorės konstrukcijų pusėje. Sandarus, orui nelaidus sluoksnis dengia visą pastatą. Jį be pertrūkių galima nubrėžti pieštuku iki skerspjūvio ("pieštuko taisyklė"). Jis dengia šildomą pastato tūrį.

Ištisinis pastato sandarusis sluoksnis (šaltinis: Schulze Darup)

Ištisinis pastato sandarusis sluoksnis (šaltinis: Schulze Darup)

Mūriniuose pastatuose sandarusis sluoksnis suformuojamas tinkuojant iš vidaus, mediniuose statiniuose jis gaunamas įrengiant garų barjerą ar garus sulaikančią plėvelę.

Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives License 4.0