Skip navigation

Užduotis ...

Progress

01 02 03 04 05 06 07

Užduotis

Išvardinkite išorės sienų konstrukcijų tipus ir jų šiltinimo variantus.

Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives License 4.0