Skip navigation

Užduotis ...

Progress

01 02 03 04 05 06 07

Užduotis

Kokie yra medžio masyvo konstrukcijų privalumai?

Užduotis

Pažymėkite konstrukcijos dalis iš vidaus (1) į išorę (4/7):

Išorinės berėmės medinės konstrukcijos sienos schema (šaltinis: Schulze Darup, adaptuota)

Išorinės berėmės medinės konstrukcijos sienos schema (šaltinis: Schulze Darup, adaptuota)

Pasirinkite atsakymą

Question

Kokias izoliacines sistemas galima taikyti berėmėms medinėms konstrukcijoms?

Answers

Tiktai ISTS.

ISTS arba nelaikančiosios atitvaros fasadinė sistema.

Tiktai nelaikančiosios atitvaros fasadinė sistema.

Feedback

Užduotis

Atlikite šią užduotį

Turime berėmės medinės konstrukcijos sieną su išorine nelaikančiąja atitvara. Tokio tipo (su oro tarpais ir plakiruote) maždaug 45 cm storio sienos U koeficiento vertė lygi 0,125 W/m2K. Darome prielaidą, kad išorinės nelaikančiosios atitvaros konstrukcija medinė. Atitvarinės sienos dalis apkrovą laikančioje medinėje konstrukcijoje turi būti kuo mažesnė, o tvirtinimas turi būti parenkamas toks, kad išvengtume šalčio tiltų poveikio arba jį sumažintume. Darome prielaidą, kad 5 % sudaro mediena, U = 0,125 W/m2K.

* Skaičiavimuose neįvertinta oro cirkuliacija ir plakiruotė.

Užduotis

Apskaičiuokite ekonomiškai efektyvesnio varianto, kai naudojama sudėtinė išorinė šilumos izoliacijos sistema, U koeficiento vertę. Atsižvelkite į galimą sienos storio pasikeitimą.

Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives License 4.0