Skip navigation

Darbo etapų planavimas

Progress

01 02 03 04 05 06 07

Darbo etapų planavimas

Pasiruošimas ir pagrindai: Be daugelio kitų dalykų, būtina patikrinti ir pasižymėti šiuos dalykus: įvertinti turimą paviršių; įsitikinti, ar parinkta ISTS atitinka fizikinius pastato reikalavimus ir standartus; patikrinti, ar visos sistemos sudėtinės dalys yra reikiamoje vietoje; įsitikinti, ar paviršius tinkamai paruoštas, ar atsižvelgta į visas sandūras, jungtis, langus, lietvamzdžius ir pan.

Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives License 4.0