Skip navigation

Užduotis ...

Progress

01 02 03 04 05 06 07

Užduotis

Kokie kokybės kriterijai taikomi energiškai efektyviam pastatui?

Užduotis

Pateikite du aspektus, į kuriuos reikia atsižvelgti, planuojant energiškai efektyvų pastatą.

Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives License 4.0