Skip navigation

Šalčio tiltų poveikio mažinimas

Progress

01 02 03 04 05 06 07

Šalčio tiltų poveikio mažinimas

Silpnesnės šilumos apsaugos vietos, palyginti su vidutiniu šilumos perdavimo koeficientu, išoriniuose konstrukcijos elementuose yra vadinamos šalčio (literatūroje galima rasti vadinant ir „šilumos“) tiltais. Šias vietas būtina ištirti šilumos nuostolių požiūriu. Skirtumas yra šalčio tilto nuostolio koeficientas (Ψ), kurio vertė matuojama W/mK.

Šalčio tiltų atsiradimo rizika didesnė kampuose, iškyšose. Net jeigu kampai tinkamai izoliuojami tokiu pat kaip ir visur kitur termoizoliaciniu sluoksniu, atsiranda „neigiamas“ šalčio tilto poveikis.

Taip šiek tiek padidėja šilumos nuostoliai per išorės konstrukcinius elementus skaičiavimuose.

Vidaus kampuose visada stebimas šalčio tilto poveikis dėl geometrijos.

Norint sumažinti šalčio tiltų poveikį aplink langus, reikia kuo daugiau storinti izoliacinį sluoksnį aplink lango rėmą.

Priklausomai nuo konstrukcijos tipo, būtina atsižvelgti į šias papildomas pastabas

Medinės karkasinės-rėminės konstrukcijos

Skaičiuojant U vertę pirmiausia reikia įvertinti, kokią dalį mediena, o kokią izoliacija užima bendroje konstrukcijoje. Taip pat skaičiavimuose reikia atsižvelgti į šalčio tiltų poveikį cokolyje, lubų sankirtose, stogo perėjimuose ir, jei taikoma, vidinių sienų sankirtose.

Berėmės medinės konstrukcijos, šiltintos iš išorės

Jei šilumos izoliacija įrengta iš išorės, susikertantys konstrukciniai elementai paprastai nesukuria šalčio tiltų. Cokolio ir stogo sankirtos dažniausiai įvertinamos šilumos srauto skaičiavimuose dėl neigiamo šalčio tilto poveikio, dėl išorės kampų geometrijos. Izoliacinio sluoksnio iškyšos, kaip antai ankerio šalčio tilto vieta, nepageidautini.

Išorinių sienų konstrukcija su sudėtine termoizoliacine sistema

Kas dėl šalčio tilto poveikio, ši konstrukcija panaši į berėmę medinę konstrukciją: vidinių sienų ir lubų sankirtose šalčio tiltų nėra; taip pat problemų nekyla ir išoriniuose kampuose, jei tik izoliacinis sluoksnis dengia juos visu storiu. Siekiant išvengti šalčio tiltų poveikio buvo sukurtos sistemos, kuriose konstrukciniai elementai tvirtinami sienos išorėje; į tai taip pat derėtų atsižvelgti įvertinant šalčio tiltų poveikį.

Išorinės sienos konstrukcija su išorės nelaikančiąja atitvara

Iš esmės taikytina tas pats, kas ir išorinės sienos konstrukcijai su ISTS. Tačiau, kadangi apkrovą laikantis karkasas laiko ir išorės nelaikančiąją atitvarą, tai derėtų įvertinti U skaičiavimuose. Iš kitos pusės, pritvirtinti lengvasvorius konstrukcinius elementus fasade nėra sudėtinga, nes juos galima pritvirtinti prie apkrovą laikančio karkaso. Šalčio tilto vietas dėl konstrukcinių prasiskverbimų būtina įvertinti atskirai.

Viengubos išorinės sienos konstrukcija

Visi konstrukciniai elementai, kurių šiluminio laidumo koeficientai skirtingi, turi būti įtraukti į šalčio tiltų įvertinimo balansą, jei jie kirs išorės sieną. Tai taikytina luboms dėl būtino apkrovos perdavimo ir sienoms dėl garso izoliacijos reikalavimų. Kita vertus, cokolio ir stogo sandūros dažniausiai gali būti įrengiamos su neigiamais šilumos perdavimo koeficientais, taigi jie gaus nedidelį priedą energetiniame balanse.

Dvigubos išorinės sienos konstrukcija

Iš esmės šiai konstrukcijai taikytini tie patys reikalavimai kaip ir išorinės sienos konstrukcijai su išorės nelaikančiąja atitvara.

Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives License 4.0