Skip to main content
Learning unitsPasivní dům Foto © CC BY-NC-SA 4.0 Quelle: Michael Paula

Shrnutí

Ve výukovém materiálu „Energeticky účinné budovy“ představíme nejdůležitější aspekty energetické účinnosti staveb. Krátce se zmíníme o směrnici o energetické náročnosti budov (EPBD) a dále vysvětlíme, jakými způsoby se dociluje úspor energie v budovách. Představíme různé stavební postupy a také podrobně vysvětlíme pojem pasivní dům. Najdete zde přehledné vysvětlení souvisejících záležitostí, od plánování až po zajištění kvality.

Cíle

Po dokončení tohoto modulu jsou studenti schopni…

  • vyjmenovat zásady konceptu pasivního domu,
  • vysvětlit stavební opatření, kterými se optimalizují přínosy sluneční energie,
  • vysvětlit základní plánovací hlediska, jako například zastínění, velikost oken a orientaci budovy,
  • vysvětlit význam vztahu mezi objemem a plochou budovy,
  • vyjmenovat druhy tepelných mostů,
  • objasnit význam tepelných mostů při projektování a ve stavební praxi,
  • zdůvodnit nutnost vzduchotěsné vrstvy a vysvětlit možné problematické oblasti a opatření pro zajištění kvality,
  • vysvětlit význam vzduchotechniky pro dosažení obytného komfortu.